LifestyleRozwój osobisty

Piramida Masłowa – czy to działa?

Piramida Masłowa – czy to działa?

Badacz behawioralny Abraham Maslow stworzył hierarchię potrzeb w 1943 roku. Uznał, że ludzka motywacja opiera się na pewnych podstawowych potrzebach. Jednak poszczególne potrzeby nie są jednakowo silne, lecz wzajemnie się na sobie opierają. Istnieje między nimi relacja hierarchiczna. Dopiero po zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzie zwracają się do innych spraw.

Jaka jest hierarchia potrzeb Maslowa?

Hierarchia potrzeb Maslowa określana jest również jako „Piramida Maslowa” i „Piramida Potrzeb”. Model ten jest teorią psychologii społecznej, według której potrzeby i motywacje człowieka są kategoryzowane i klasyfikowane. Hierarchia potrzeb ma pięć poziomów. Piramida wskazuje, że dolne poziomy u podstawy mają charakter fundamentalny. Te muszą być spełnione. Im dalej w górę, tym węższe są odpowiednie obszary. Oznacza to również, że te obszary nie są bezwzględnie konieczne do przetrwania.

Piramida Maslowa — słynna hierarchia potrzeb

Zgodnie z nią potrzeby ludzkie są ułożone hierarchicznie i obejmują 5 poziomów, od przetrwania do samorealizacji.

Poziom 1: Podstawowe potrzeby

Podstawowe ludzkie potrzeby obejmują zabezpieczenie najbardziej podstawowych potrzeb do przetrwania: wody, jedzenia, reprodukcji, ochrony przed zimnem.

Poziom 2: Bezpieczeństwo osobiste

Aby czuć się bezpiecznie, ludzie potrzebują przede wszystkim dachu nad głową i pracy zapewniającej dochód.

Etap 3: Integracja społeczna

Ludzka tęsknota za integracją społeczną, partnerem, przyjaciółmi i miłością to kolejny poziom potrzeb. Staje się to istotne, gdy tylko wszystkie sprawy egzystencjalne zostaną uregulowane.

Poziom 4: Indywidualne potrzeby

Tu chodzi o uznanie. Ludzie dążą do pieniędzy, władzy, kariery i statusu, gdy tylko ich potrzeba przetrwania, zabezpieczenia się i integracji społecznej zostanie zaspokojona. Dopiero wtedy mogą zająć się innymi rzeczami, gdy te potrzeby zostaną zaspokojone.

Etap 5: Samorealizacja

Najwyższy poziom hierarchii potrzeb Maslowa dotyczy ludzi chcących w pełni rozwinąć swój potencjał. Wszelkiego rodzaju samorealizacja jest na porządku dziennym. To, czy dzieje się to artystycznie, sportowo, psychicznie lub w inny sposób, bardzo różni się w zależności od osoby. Są ludzie o najróżniejszych talentach i potencjale, którzy chcą żyć.

Ograniczenia tego modelu

Myśląc o hierarchii potrzeb Maslowa, nasuwa się pytanie: Czy hierarchia potrzeb Maslowa naprawdę działa, czy jest to raczej model orientacyjny?

Niektórzy ludzie angażują się w dwa górne etapy. Odnosi się jednak wrażenie, że nie wykonali jeszcze wszystkich kroków. W związku z tym pojawia się pytanie, jak intensywnie trzeba realizować poszczególne etapy, aby znaleźć się w obszarze dwóch górnych etapów.

Udostępnij